O osnivaču i predavaču…

mr Emilijana M. Stolić

1980. godine rođena u Subotici

2004. diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta  Novi Sad na Departmanu  za matematiku i informatiku i stekla zvanje diplomirani matematičar

2010. magistrirala na istom fakultetu na odseku za metodiku  nastave matematike

2014. stiče licencu za rad u školskoj ustanovi

Radna angažovanja:

2005-2007. Treća beogradska gimnazija

2009-2014. Vazduhoplovna akademija u Beogradu

2014-2018.  Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS u Beogradu

2017-2018.   Visoka škola za informacione tehnologije – ITS u Beogradu

2020. godine osniva studio za edukaciju “Moja Škola Mate”.

Nikolina, Katjina i Vasina mama.