osnovna škola - STANDARDNI PROGRAM

Standardni program prati “standardni” školski plan i program, sa zadacima svih nivoa. 

Polazi se od osnovnih zadataka koji čine oko 15% zadataka iz neke oblasti, dok je fokus na zadacima srednjeg nivoa težine (oko 55%) i naprednog nivoa (oko 30%). Ovo su okvirni procenti i zavise od same grupe i tempa savlađivanja novog gradiva. 

Tempo rada na času u “Mojoj školi mate” odgovara tempu časa u školi.

Cilj standardnog nivoa:

priprema kontrolnih i pismenih zadataka

priprema prijmnog ispita za upis u srednju školu 

Način rada

časovi “standardne” matematike se održavaju 2 puta nedeljno

čas traje 60 minuta

grupni vid rada ( do 6 učenika u grupi )

časovi prate nastavni plan i program

izbor literature u “Mojoj Školi Mate” se poklapa sa izborom literature nastavnika u matičnoj školi 

priprema za kontrolne i pismene vežbe

za učenike osmog razreda se  od drugog polugodišta organizuje pripremna nastava za prijemni za upis u srednju školu u vidu trećeg i četvrtog časa nedeljno