SREDNJA škola - NAPREDNI PROGRAM

Napredni program prati “standardni” školski plan i program, sa zadacima srednjeg i naprednog nivoa složenosti. 

Izbor literature u “Mojoj školi mate” se  poklapa sa izborom literature u matičnoj osnovnoj školi deteta.

Polazi se od zadataka srednjeg nivoa složenosti kao uvodnim koji čine 30%-40% zadataka, dok je težište na zadacima naprednog nivoa. 

Tempo rada na času u “Mojoj školi mate” na naprednom nivou je brži i dinamičniji od  tempa časa matematike u školi.

Grupe se formiraju tako da svaka grupa strogo prati nastavnu oblast koja se obrađuje u školi.

Cilj naprednog nivoa:

– priprema kontrolnih i pismenih zadataka

– priprema za prijemni ispit za fakultete gde se zahteva srednji i  napredni nivo     složenosti zadataka

Način rada

Časovi “standardne” matematike se održavaju 2 puta nedeljno

Dva puta mesečno čas motivacije tj. čas zanimljive matematike (vikendom)

Čas traje 45 minuta 

Grupni vid rada (tri polaznika)

Časovi prate nastavni plan i program

Izbor literature u “Mojoj Školi Mate” se poklapa sa izborom literature profesora u matičnoj školi