SREDNJA škola - STANDARDNI PROGRAM

Standardni program prati “standardni” školski plan i program, sa zadacima svih nivoa. 

Polazi se od osnovnih zadataka, fokus je na zadacima srednjeg nivoa i teži se zadacima naprednog nivoa. 

Tempo rada na času u “Mojoj školi mate” odgovara tempu časa u školi.

Grupe se formiraju tako da svaka grupa strogo prati nastavnu oblast koja se obrađuje u školi.

Cilj standardnog nivoa:

priprema kontrolnih i pismenih zadataka

priprema prijmnog ispita za upis u srednju školu

Način rada

Časovi “standardne” matematike se održavaju 2 puta nedeljno

Dva puta mesečno časovi motivacije tj. časovi zanimljive matematike (vikendom)

Čas traje 45 minuta

Grupni vid rada (3 polaznika)

Časovi prate nastavni plan i program

Izbor literature u “Mojoj Školi Mate” se poklapa sa izborom literature nastavnika u matičnoj školi 

Priprema za kontrolne i pismene vežbe