065 32 88 012, Generala Vladimira Kondića 11 (lokal br.3), naselje Stepa Stepanović, Beograd

osnovna škola - STANDARDNI PROGRAM

Standardni program prati “standardni” školski plan i program, sa zadacima svih nivoa. 

Polazi se od osnovnih zadataka, fokus je na zadacima srednjeg nivoa i teži se zadacima naprednog nivoa. 

Tempo rada na času u “Mojoj školi mate” odgovara tempu časa u školi.

Grupe se formiraju tako da svaka grupa strogo prati nastavnu oblast koja se obrađuje u školi.

Cilj standardnog nivoa:

priprema kontrolnih i pismenih zadataka

priprema prijmnog ispita za upis u srednju školu

Način rada

časovi “standardne” matematike se održavaju 2 puta nedeljno

dva puta mesečno su časovi motivacije tj. časovi zanimljive matematike (vikendom)

čas traje 45 minuta

grupni vid rada (zbog epidemiološke situacije broj dece u grupi je ograničen na 3 učenika)

časovi prate nastavni plan i program

izbor literature u “Mojoj Školi Mate” se poklapa sa izborom literature nastavnika u matičnoj školi 

priprema za kontrolne i pismene vežbe

za učenike osmog razreda se  od drugog polugodišta organizuje pripremna nastava za prijemni za upis u srednju školu u vidu trećeg časa nedeljno,dok se prestaje sa održavanjem časova motivacije  

Close Menu