o "mojoj školi mate"...

 

 

Pri obučavanju dece neophodno je težiti tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev.  I. Kant

Studio za edukaciju "Moja škola mate" je matematička vežbaonica osnovana sa ciljem da našim mlađim i starijim mališanima pomogne u savlađivanju "teškog" gradiva iz matematike kroz dodatnu i dopunsku nastavu.

U “Mojoj školici mate” koristimo savemena nastavna sedstva koja nam omogućavaju da snimimo ceo čas, zadatke i izradu istih, te se snimak nakon časa šalje učenicima na mail u pdf formatu.

Zašto je u “Mojoj Školi Mate” važan redovan i sistematičan rad?

Matematika je nemilosrdna nauka koja ne prašta rupe u znanju. Osnovna karakteristika matematike je da se znanje stečeno prethodnog tromesečja, polugodišta, godine konstantno nadograđuje, pretpostavlja se da je učenik savladao predviđeno gradivo i jednostavno se “ide” dalje. A šta ako rupe u znanju postoje? Na šta se onda nadograđuje novo gradivo?  Tada se dolazi do najčuvenije rečenice u matematici :   “Ja ovo ništa ne razumem!” Sistematičan, konstantan i predan rad je neophodan da bi se matematika uvek razumela.

Zašto u “Mojoj školi mate” kampanjski rad nije dobra ideja za sticanje matematičkog znanja ?

Verovatno najgori scenario za pripremu kontrolnog iz matematike glasi, na primer, ovako: danas je ponedeljak, kontrolni iz mate u petak, počinjem sutra da učim, super imam vremena… Ovo je priča  unapred osuđena na propast. Zašto?  Način i tempo sticanja znanja iz matematike se možda najbolje razume ako se poredi sa sportom. Da li neko ko nikada nije trenirao može od utorka do petka da izgradi kondiciju dovoljnu da može da pretrči maraton? ili kilometar? I kada  se sve sabere i oduzme, vreme i trud  koje učenik ulaže u znanje za tih par dana možda i odgovara vremenu koje ulaže u pripremu koju je  “razvukao” na dve nedelje ali rezultat koji očekuje je neuporediv! Matematika MORA redovno da se radi da bi, kako bi narod rekao, mogla da se slegne.

Zašto se u “Mojoj školi mate” stvara i neguje pozitivan stav prema matematici?

Motivacija i samopouzdanje, pored upornosti i istrajnosti su verovatno najvažnije osobine učenika, čoveka generalno, koje mu pomažu da ostvari neki rezultat. Postavlja se pitanje kako dete koje ne poznaje matematiku može biti motivisano njenom lepotom, kada ona najčešće zvuči komplikovano…i onda još da veruje u sebe da on to može da radi? Najvažniji zadatak nastavnika pored prenošenja znanja je motivacija učenika, da nastavnik navede učenika da on sam poželi da uči i savlada matematička znanja, bez ikakve prisile. A zatim samopouzdanje dolazi samo po sebi…

Zašto se u “Mojoj Školi Mate” potencira rad u grupi?

Istraživanja su pokazala da rad u malim grupama (od 4 do 6 učenika) podstiče fleksibilnost i kreativnost da je zanimljiviji i živahniji učenicima, te da zadovoljava potrebu za komunikacijom, jača samopouzdanje i pruža osećaj sigurnosti. Kombinacija ovakvih pozitivnih osećaja može dovesti do  veće motivisanosti učenika i većeg samopouzdanja, a motivisanost i samopouzdanje kod učenika je preduslov za uspešan rad i dobar rezultat. Onaj ko aktivno uči  i komunicira sa drugim, prema istraživanjima, pamti oko 70 do 90 posto odrađenog gradiva, dok kada se gradivo izlaže samo verbalno pamti se 20 posto.

Zašto je “Moja Škola Mate” matematička vežbaonica?

Matematička vežbaonica, matematička radionica, gym za matematiku… sve ovo ukazuje na to da je “Moja Škola Mate” mesto gde se uvežbava matematika, te kroz vežbu razvija logika i stiče potrebno znanje. Kao što je potrebno vreme i svakodnevni trud da se izgradi mišićna masa, tako je potrebno vreme, svakodnevni rad, upornost i volja da naš um počne da razmišlja na matematički način. Da jasno prepozna i uoči problem a onda najkraćim putem rešava isti.

Razlozi zbog kojih je matematika važna

1. Matematika razvija logiku, različite oblasti matematike razvijaju različite vrste zaključivanja i razmišljanja.

2. Matematika te uči da priznaš kada nisi u pravu

3. Matematika te uči da koristiš precizne i ispravne reči

4. Matematika te uči da razmišljaš nekoliko koraka unapred

5. Matematika te uči da ne razmišljaš kao drugi, već na svoj način

6. Matematika te uči da nikada ne odustaneš