osnovna škola - NAPREDNI PROGRAM

Napredni program prati “standardni” školski plan i program, sa zadacima srednjeg i naprednog nivoa složenosti. 

Izbor literature u “Mojoj školi mate” se  poklapa sa izborom literature u matičnoj osnovnoj školi deteta.

Polazi se od zadataka srednjeg nivoa složenosti kao uvodnim koji čine 20%-30% zadataka, dok je težište na zadacima naprednog nivoa. 

Tempo rada na času u “Mojoj školi mate” na naprednom nivou je brži i dinamičniji od  tempa časa matematike u školi.

Grupe se formiraju tako da svaka grupa strogo prati nastavnu oblast koja se obrađuje u školi.

Cilj naprednog nivoa:

– priprema kontrolnih i pismenih zadataka

– priprema za prijemni ispit za srednje  škole  gde se zahteva srednji i napredni nivo složenosti zadataka

Kome je namenjen?

Ako učenik nižeg razreda “lako” dobija pet iz matematike i pritom kaže:”Dosadno mi je na matematici” ili “Stalno radimo zadatke koje ja znam”, onda je napredni nivo izbor za njega. To su deca kod kojh je izuzetno važno negovati i razvijati urođenu logiku, jer i logika kao i npr. urođena sklonost ka sportu ili umetnosti, ukoliko se ne neguje vremenom bledi. Zamislite da rođeni maratonac ima priliku da trči samo na 300m?  

Ako učenik viših razreda osnovne škole u budućnosti vidi sebe na priprodno-matematičkom smeru gimnazije,nekom od specijalizovanih odeljenja za informatiku, matematiku, hemiju.., onda je napredni nivo izbor za njega. Izuzetno je važno shvatiti da priprema za “ozbiljni” prijemni ne počinje u osmom razredu, već da napredni nivo rada mora biti način rada kroz celo osnovno obrazovanje.

Način rada

časovi “standardne” matematike se održavaju 2 puta nedeljno

dva puta mesečno čas motivacije tj. čas zanimljive matematike (vikendom)

čas traje 45 minuta 

grupni vid rada (zbog epidemiološke situacije broj polaznika je ograničen na tri učenika)

časovi prate nastavni plan i program

izbor literature u “Mojoj Školi Mate” se poklapa sa izborom literature nastavnika u matičnoj školi deteta

za učenike osmog razreda se od drugog polugodišta organizuje pripremna nastava za prijemni za srednju školu u vidu trećeg časa nedeljno, dok se prestaje sa časovima motivacije